תמונת עולם מספרים וירטואליים

 

מספרים וירטואלים של מדינת South Africa

לבחירתך מספרים של South Africa:

עיר קידומת דמי הפעלה עלות חודשית קרא עוד בנושא
Cape Town 27-21 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
Durban 27-31 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
East London 27-43 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
George 27-44 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
Johannesburg 27-10 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
Johannesburg 27-11 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
Klerksdorp 27-18 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
Middelburg 27-13 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
National 27-861 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
National 27-87 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
Polokwane 27-15 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
Port Elizabeth 27-41 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
Pretoria 27-12 49.00 ₪ 89.00 ₪ מספר וירטואלי
Toll-free 27-800 49.00 ₪ 140.00 ₪ מספר וירטואלי