הצהרת פרטיות
 
ציוד תקשורת ומערכות טלפוניה (להלן:"החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה וגולשי האתר www.vpbx.co.il גם אלו שאינם מנויים לשירות כלשהו (להלן: "הלקוח"), על כן החברה נותנת הצהרה זו בעניין פרטיות מקוונת על מנת שהלקוח יהיה מודע למדיניות ולשיטות החברה בתחום הפרטיות, ואודות האפשרויות העומדות בפני כל לקוח בעת השימוש בשרות וכל הנוגע להתנהלות החברה לגבי איסוף מידע באתר ודרכי השימוש בו. המשך השימוש באתר ו/או בשירות מהווה את הסכמת הלקוח למדיניות המפורטת במסמך זה.
 
1. כללי
החברה לא תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי לקוח אלא בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, בהתאם להסכמות ואישורים הניתנים על ידי הלקוח בהסכם "תנאי השימוש באתר".
 
2. אבטחת אמצעי תשלום
אמצעי תשלום לצורך הסכם זה הינו פרטי כרטיס האשראי. מידע זה משמש לצורך מימוש העסקה בלבד ומוגן על ידי החברה באמצעים טכנולוגיים המתקדמים ביותר העומדים לרשותה, ובטכנולוגיות אבטחה משוכללות אשר מיועדות ליצור אמינות, ואף דואגת החברה לעדכן את מערך אבטחת המידע מעת לעת תוך שאיפה לתת מענה לשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בתחום. כאשר המערכת אוספת או משדרת מידע רגיש זה, אנו משתמשים בהצפנה בשיטת Secure Sockets Layer‏‏ (SSL) כדי לספק הגנה נוספת. הדפדפן מציין את הפעלת SSL על ידי הצגת מפתח שלם או מנעול סגור בתחתית חלון הדפדפן. המידע אינו מועבר לכל גורם למעט עובדי החברה בעלי הרשאה מתאימה ולחברות האשראי, לצורך ביצוע התשלום. אנו שומרים רשומה של המידע בדבר החיוב לצורך ניהול חשבונות, למטרות שירות לקוחות, במטרה לאפשר ללקוח גישה להיסטוריית הרכישות כעבור זמן ולהגנה מפני הונאות ו/או שימוש לרעה.
 
3. צור קשר
המידע על דרכי יצירת הקשר עם החברה הממוקם בדף "צור קשר", מאפשר יצירת קשר ישיר עם החברה לגבי כל בקשה, שאלה, הצעה ו/או תלונה של לקוח. אנו קוראים כל הודעה שמתקבלת ומתייחסים אליה ברצינות הראויה. כל הודעה שתתקבל יכול שתשמש לשיפור השירות, תועבר לגורם מטפל אחר, תישמר בשרת או תימחק עם טיפולה, הכל לפי החלטת החברה. מובהר בזאת כי עבור הודעה כאמור, החברה תהא רשאית להציג בפני צד ג' לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
4. גישה למידע ושינויו
אם ברצון הלקוח לעדכן נתונים אישיים כלשהם שמסר הלקוח באמצעות אתר זה, יעשה זאת באמצעות דף "פרטים שלי" או בפניה אל החברה, באמצעות דף "צור קשר". החברה לא אחראית בכל דרך לאמת את נכונות פרטי המידע שנמסרים ע"י הלקוח. כאשר הדבר אפשרי באופן מעשי, אם החברה מקבלת הודעה על כך שנתונים אישיים כלשהם שנאספו באתר אינם נכונים, החברה תבצע את התיקונים המתאימים על בסיס המידע המעודכן הנמסר בדרך הנ"ל על ידי הלקוח שזהותו אומתה באמצעים סבירים.
 
5. מידע מזהה
מידע מזהה מתייחס לכל מידע שאותו מזין הלקוח כבר במעמד הרישום לשירות, כגון: שם, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני וכד’. במקרים רבים החברה נדרשת למידע זה על מנת לספק את השירות המבוקש. המידע המזהה שמספק הלקוח נתונה לחלוטין לשיקול דעת הלקוח. עם זאת, מתן שירותים מסוימים לא יתאפשר ללא קבלת מידע מינימאלי כגון כתובת דואר אלקטרוני.
 
6. מידע שאינו מזהה
מידע אודות החומרה והתוכנה במחשב שלך הנאסף באופן אוטומטי על-ידי תוכנת האתר. מידע זה עשוי לכלול בין היתר: כתובת IP, סוג הדפדפן, שמות תחומים, זמני גישה וכמות ותדירות השיחות. מידע זה משמש את החברה להפעלת השירות, לשמירה על איכות השירות ולצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר ובשירות. כמו אתרים רבים אחרים, גם החברה עושה שימוש בטכנולוגית ה"עוגיות" (cookies) כדי לאסוף מידע אודות השימוש של כל לקוח בשירות ועל מנת לוודא שהביקורים של הלקוח בו נטולי קשיים. "עוגייה" היא קובץ קטן הנשמר במחשב של הלקוח בזמן ביקורו באתר האינטרנט. "עוגיות" משמשות לאחסון מידע שאינו אישי, המשמש את החברה לניהול חוויית האינטרנט, דוגמת (אך לא רק) סוג הדפדפן בו משתמש הלקוח. "עוגייה" יכולה גם לאחסן מידע על העדפות הלקוח כדי להעניק חוויית אינטרנט בהתאמה אישית. ברוב סוגי הדפדפנים, באפשרות הלקוח למחוק את ההעוגיות מהדיסק הקשיח, לחסום את כל העוגיות או לקבל התרעה לפני שמתבצע שימוש בהן. במידה ותרצה ללמוד יותר על אפשרויות אלה, תוכל לעשות זאת בפנייתך להוראות השימוש בדפדפן בו הינך משתמש במסך "עזרה".
שים לב! ביטול התמיכה ב"עוגיות" תמנע מהאתר לתפקד כראוי, וייתכן שלא תאפשר שימוש במלוא התכונות והאפשרויות שבשירות.
כמו כן, החברה עושה שימוש ב"משואות אינטרנט" (web beacons) שהן מקטעים קטנים של קוד מחשב המסייעים לנהל את אתר האינטרנט ופעילות השירות, כמו למשל אך לא רק, למנות את מספר המבקרים באתר, הנרשמים והמשתמשים בשירות, שעות עומס וכו'. ,עוגיות" ו"משואות אינטרנט" מסייעות להבין כיצד משתמשים בשרות ומאפשרות לשפר את השירותים בעתיד.
 
7. אבטחת מידע
החברה מגנה על המידע הנאגר מפני גישה, שימוש או ללא הרשאה. החברה מאבטחת את המידע שהלקוח מספק או מידע המצטבר כתוצאה משימוש בשירות בשרתי החברה בסביבה בטוחה ומבוקרת, המוגנת מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. החברה נוקטת באמצעים המתקדמים ביותר העומדים לרשותה, לאבטחת המידע הנאגר בשרתי החברה אודות הלקוח והשיחות המועברות אליו וממנו, על ידי שימוש בשרתים מוגנים באמצעות סיסמאות ו"חומות אש" (firewall), ובאמצעות טכנולוגיות הצפנה מתקדמות במטרה לשמור עליו מפני גישה ללא הרשאה.
יחד עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע ואבטחת התקשורת מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. בכדי להימנע מחדירה בלתי מורשית מומלץ ללקוח לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות ולא להעבירם לכל גורם אחר, לנקוט בכל אמצעי זהירות כדי להגן על הפרטים האישיים באינטרנט, לשנות את הסיסמאות לעתים קרובות, להשתמש בשילוב של אותיות ומספרים, לוודא שימוש בדפדפן מאובטח לגלישה באינטרנט ולמנוע גישה פיסית אל המחשב שברשות הלקוח ולהשתמש במוצרי חומרה ותוכנה המונעים גישה בלתי מורשית למחשב ו/או שימוש בלתי מורשה בחשבון של הלקוח. במקרה של שימוש בלתי מורשה יש לידע את החברה מידית ולנקות כל פעולה כדי להקטין את הפגיעה ולמנוע שימוש בלתי מורשה בעתיד.
מובהר בזאת ומוסכם על הלקוח, כי הלקוח נוטל על עצמו את מלוא הסיכון האבטחתי למידע מזהה ולמידע שאינו מזהה אשר הצטבר בשרתי החברה כתוצאה מהשימוש בשרות. על כן, החברה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע שנשלח על ידי הלקוח או אליו, הנובע במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
תנאים אלה הינם ביסוד ותנאי עיקרי לשימוש בשירות ולהתקשרות הצדדים.
 
8. שימוש במידע
הלקוח מסכים כי החברה תהא רשאית להשתמש במידע מזהה שמסר הלקוח במסגרת רישום לשירות וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של הלקוח על ידי התחקות אחר השימוש באתר, מידע שאינו מזהה, במקרים הבאים: (1) לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את הלקוח אישית באופן שמי; (2) ליצירת קשר עם הלקוח במקרה הצורך; (3) לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי האתר; (4) לצורך מעקב אחר הפעילות של הלקוח בשירות בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין; (5) שליחת הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים על ידי החברה ו/או צדדים השלישיים.
החברה תהא רשאית להביא לידיעת הלקוח מידע וליצור קשר עם הלקוח, באמצעות: (1) הודעות פקס המועברות ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח; (2) בהודעה אלקטרונית לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הלקוח; (3) לצג הטלפון הסלולארי של הלקוח, באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון; (4) למכשיר הטלפון הנייד שברשות הלקוח ו/או לתיבת הדואר הקולית שלו; (5) בדואר לכתובת המען של הלקוח, ככל שפרטים אלו יימסרו על ידי הלקוח במעמד ההרשמה לשירות ו/או בכל דרך אחרת.
החברה שותפה לדאגת רבים בדבר בעיות איכות הסביבה ורואה בפרסום האינטרנטי חיסכון משמעותי בנייר, וכתוצאה מכך שיפור באיכות סביבתנו. אי לכך, מוסכם במפורש וכתנאי יסודי ברכישת השירות כי הסכמתו של הלקוח להכללת פרטיו במאגרי המידע למטרת קבלת חומר פרסומי דרך האתר, הינו בבסיס ההסכמה לשירות. העדר הסכמה לא תאפשר שימוש בשירות. ביטול ההסכמה בדיעבד, לקבל חומר פרסומי דרך האתר ו/או בקשה להימחק מהמאגר תבטלנה כאחד את המנוי לשירות. מובהר בזאת כי עצם הפסקת השימוש בשירות אינה מוחקת ממאגר הלקוחות ואינה גורמת כשלעצמה למחיקה מרשימת הדיוור. לשם מחיקה כאמור יש להפנות בקשה בכתב לחברה והלקוח יוסר מרשימת הדיוור ו/או ממאגר הלקוחות בהתאם לבקשתו.
 
9. שימוש בשירות VPBX.co.il
החברה אינה מאכסנת הקלטת שיחות המתקבלות על ידי הלקוח, אלא כאשר פעולות מסוימות של עיבוד טכני וגישה להודעות נדרשות לצורך ניתוב ההודעה, מניעת או צמצום שיבושים בשירות או התאמת השירות לדרישות הרשת.
האתר משמש כמעביר טכני של התמסורת בלבד אשר מעביר, מקבל ואינו שומר את ההודעות בשרתי החברה. החברה לא מעיינת, עורכת או חושפת את תוכן ההודעות.
 
10. זכויות יוצרים
כל התכנים המוצגים באתר, לרבות, אך לא רק, מלל, תמונות, הסימנים המסחריים, השמות המסחריים, סימני השירות והסמלים (להלן: "סימנים מסחריים") המשמשים ומוצגים באתר אינטרנט זה הינם סימנים מסחריים רשומים ולא רשומים של החברה ורכושה הבלעדי. אין להעתיק או לפרסם תכנים מאתר זה בשום אופן ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של בחברה. כל הצגה או שימוש בסימנים מסחריים אלה מותנים בהסכמה מפורשת בכתב ומראש של החברה.הלקוח מאשר כי הובא לידיעתו שהפרת תנאי זה עלולה להביא לחברה נזקים ניכרים.
 
11. קישוריות של צדדים שלישיים
באתר החברה, בהודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים מידי צדדים שלישיים, עשויות להיות קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לתכנים המתפרסמים בהודעות אלו ותחת הקישורים האחרים ואינה יכולה לפקח באופן שוטף על איכות הפרסומים והקישורים ו/או מהותם. כל הסתמכות על ההודעות, פרסומות, הפניות לתכנים אצל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, הפניה למנועי חיפוש, תעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש. חברות אלו ואתרים אלו אינם פועלים לפי הצהרת פרטיות זו ואינם כפופים לה. בעת התחברות הלקוח לאתרי אינטרנט אחרים, אף באמצעות הקישוריות הנ"ל, הצהרת פרטיות זו וכללי הפרטיות אינם חלים עוד. מומלץ למבקרים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר, לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי. בכל מקרה האתר לא יהיה אחראי לביצוע מדיניות פרטיות של אתרים אחרים, אף אם היא הוצגה בהם.
 
12. עדכונים ושינויים
החברה עשויה לעדכן הצהרת פרטיות זו מדי פעם. הלקוח מוזמן לעיין בהצהרת פרטיות זו באופן תקופתי כדי לבדוק את תנאיה. השימוש בשירות מהווה את הסכמת הלקוח להצהרת פרטיות זו ולעדכונים שלה.